Επίλογος

Τα ποιήματα γίναν πουλιά, κάτασπρα περιστέρια.
Χαίρονται ελεύθερα να ζουν στον αδελφών τα χέρια.

Μην ψάξεις ποιος τα έγραψε, έπαινο μην του δώσεις,
Άλλος δίνει το χάρισμα, αίνο σ' Αυτόν να δώσεις.

Στα χέρια του τα τρυφερά άφησα την καρδιά μου,
Και 'κείνη τον ευγνωμονεί μέσα απ' τα ποιήματά μου!!

ΜΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

                                          
                                     Έκατσα και έγραψα σε ένα χαρτί,
Τους λόγους που έχω και τα γιατί,
Θα πρέπει να λέω ευχαριστώ,
Στον Άγιο Θεό μου και Δημιουργό!
 Τις σκέψεις μου έβαλα σε μία σειρά,
Τι θα έγραφα πρώτα και τι μετά.
 Σαν πρώτη αιτία να πω ευχαριστώ,
στον Ύψιστο Άγιο Γλυκό μου Θεό,
το δώρο θυσίας λυτρωτικής,
που συγχώρηση δίνει και ελπίδα ζωής.
 Σαν δεύτερη αιτία, το ότι Τον έχω γνωρίσει,
και στην καρδιά μου επιτρέπει, γι Αυτόν να χτυπήσει!
 Για το ότι φέρνω επάνω μου, το ένδοξο όνομά Του,
διδάσκοντας σε ειλικρινείς την Αγιότητά Του!
Επίσης θα έλεγα ευχαριστώ,
που επιτρέπει και σήμερα Εκείνος να ζω!
 Αξίζει επίσης να πω ευχαριστώ,
που Αφήνει μαζί Του εγώ να μιλώ,
με το προνόμιο της προσευχής,
στον Ύψιστο Δημιουργό του ουρανού και της γης!
 Για το ότι έχω τη Γραφή εγώ στην κατοχή μου,
που είν’ για την καρδιά και νου πνευματική τροφή μου.
 Ευγνώμων του είμαι για την ελευθερία ,
που υπάρχει μες τη χώρα μου για να ασκώ λατρεία!
  Για το ότι ο Δούλος ο Πιστός παρέχει συναθροίσεις,
και μέσω συνελεύσεων μας δίνει κατευθύνσεις!
 Για την παγκόσμια αδελφότητα που τόσο αγαπώ,
νομίζω πως αξίζει να πω ευχαριστώ!
 Για την πνευματική μου στήριξη ποιμένων και  επισκόπων,
που είναι Δώρα από το Θεό και έχουν μορφή ανθρώπων!
 Μα και για την υγεία μου, που Αυτός μου τη χαρίζει,
Και ότι στα προβλήματα πάντα με υποστηρίζει.
 Για την υπέροχη οικογένεια , σύζυγο και   παιδιά μου,
πάντοτε Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!
 Μα και γι αυτούς που αγαπώ, φίλους και συγγενείς μου,
Του λέω πάντα ευχαριστώ μέσω της προσευχής μου!
 Για το ότι καθημερινά παρέχει τα αναγκαία
Τροφή, ρούχα και στέγη που ναι κι αυτά σπουδαία.
 Μα τέλος θα έλεγα ευχαριστώ,
Γιατί μου δίνει έμπνευση πάντα να Τον αινώ,
Μέσα απ’ όλα τα ποιήματά μου,
Να λέω Θεέ μου Σ’ αγαπώ με όλη την καρδιά μου!!